لیست محصولات تک پارسان – تک پارسان

لیست محصولات تک پارسان

نام محصول: کوکی شکلاتی همراه با تکه های شکلات

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۴۵گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

45gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: کوکی همراه با کشمش و گردو

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۳۵گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

35gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: اشترودل با مغزی کرم وانیلی

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۶۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

60gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: اشترودل با مغزی کرم عسلی

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۶۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

60gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: اشترودل با مغزی کرم کاکائو

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۶۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

60gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: کروسان دوقلو با مغزی کرم کاکائو

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۶۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

60gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: کروسان دوقلو با مغزی کرم کاکائو فندوقی

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۶۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

60gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: کروسان با مغزی کرم کاکائو

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۸۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

80gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: کروسان با مغزی کرم کاکائو

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۶۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۲۴عدد

Weight

60gr

Per Box

24Pieces
نام محصول: کروسان با مغزی کرم کاکائو

وزن

وزن محصول بصورت خالص
۴۰گرم

تعداد در کارتن

تعداد محصول قرارگرفته در هر کارتن
۳۶عدد

Weight

40gr

Per Box

36Pieces